Kezdőlap

Czobor Béla (Székesfehérvár, 1852. máj. 9.Bp., 1904. jan. 13.): műtörténész, az MTA tagja (l. 1881, r. 1899). Egyházi pályára lépett. 1876-tál az MNM régiségtárának segédőre. 1886-ban került Nagyváradra, ahol két évig a püspöki papnevelő intézet ig.-ja és az egyházi archeológia tanára. 1889-ben a Műemlékek Orsz. Bizottságának előadója. Hat fontosabb kiállítás szervezője. 1897-től egy.-i ny. rk. tanár. 1880-87 között szerk. az Egyházművészeti Lapok c. folyóiratot. Elsősorban a középkori művészettel, egyházi műemlékekkel, egyházi iparművészettel és keresztény régészettel foglalkozott. Nagy szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Számos önálló dolgozata, értekezése és könyvbírálata jelent meg. – M. A középkori egyházi művészet kézikönyve (Bp., 1875); A keresztény műarcheológia encyclopaediája (I-II:, Bp., 1880-83); Magyarország történelmi emlékei az ezredéves orsz. kiállításon (I-X. füz., Bp., 1898-99). – Irod. Békefi Remig: Emlékbeszéd Cz. B. felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1905).