Kezdőlap

Dávid Lajos (Kolozsvár, 1881. máj. 28.Leányfalu, 1962. jan. 9.): matematikus, egyetemi tanár. Tanulmányait Kolozsváron, Göttingenben és Párizsban végezte. 1910-ben a kolozsvári, 1916-ban a bp.-i tudományegy. magántanára, 1919-től a bp.-i polgári isk. tanárképző főisk. tanára, 1925-től egy.-i tanár a debreceni tudományegy.-en. Főleg függvénytannal foglalkozott, tovább fejlesztette és általánosította a Gauss-féle aritmetikai-geometriai középarányos elméletét. Munkái hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg. – F. m. A két Bolyai élete és munkássága (Bp., 1923).