Kezdőlap

Degré Alajos (Lippa, 1819. jan. 6.Bp., 1896. nov. 1.): író, publicista. ~ Lajos és Miklós apja. Atyja francia származású sebész, anyja m. volt. Jogi tanulmányait 1838–1840-ben Nagyváradon végezte. 1842-től Pesten jurátus, 1843-ban ügyvédi vizsgát tett. Jurátusként részt vett az 1843-as ogy.-en, utána rövid ideig Bécsben dolgozott, majd Pestre költözött. 1846-ban tagja lett a Petőfi körül tömörülő Tízek Társaságának. 1848-ban a pesti Közcsendi Bizottmány jegyzője, majd belügyminiszteri titkár lett, de már ez év nyarán beállt honvédnek a Földváry vezette önkéntes zászlóaljba. 1848. szept.-től huszárkapitány Móga János alatt, majd a Károlyi huszárezredben. Világos után az Alföldön bujdosott, az amnesztia hírére jelentkezett, és Aradon internálták. Szabadulása után Pestre költözött, 1856-ban végiglátogatta a m. emigránsokat a Ny-i országokban. 1867-től a Kisfaludy Társ. tagja. 1870–75 és 1878–1881 között ogy.-i képviselő előbb a balközép, utóbb a 48-as párt programjával. 1883 –1885-ben szerk. az Ország Világ c. lapot. Írásaiban a francia romantikusokat utánozza, csak visszaemlékezései időtállóak. – F. m. Iparlovag (vígjáték, Pozsony, 1844); Eljegyzés álarc alatt (vígjáték, Pest, 1845); Félreismert lángész (vígjáték, Pest, 1846); Kedélyrajzok (elb., Pest, 1847); Bál előtt és bál után (vígjáték, Arad, 1852); Két hatalom (vígjáték, Pest, 1857); Két év egy ügyvéd életéből (r., I–II., Pest, 1853); Salvator Rosa (r., Pest, 1855); Az ördög emlékiratai (r., I–II. Pest, 1860); A száműzött leánya (r., Pest, 1865); A kék vér (r., Pest, 1870); A nap hőse (r., Pest, 1870); Itthon (r., I–II. Bp., 1877); Az elzárt gyámleány (r., Bp., 1878); Visszaemlékezéseim (I–II. Bp., 1883–84); Így van jól (r., Bp., 1887). – Irod. Vadnay Károly: D. A. (Bpesti Szle, 1897); Pitroff Pál: D. A. (Irod. tört. 1917); Feltóthy Anna: D. A. élete és irodalmi működése (Debrecen, 1918); Büky Irén: D. A. mint elbeszélő (Bp., 1939).