Kezdőlap

Deininger Imre (Esztergom, 1844. máj. 7.Bp., 1918. dec. 31.): mezőgazdász. A magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet elvégzése után 1868-ban az akkor szervezett debreceni felsőbb gazdasági tanintézetnél kezdte meg működését. 1871-ben r. tanár és a botanikus kert vezetője lett. 1874-ben a magyaróvári gazdasági ak. növénytermesztési tanszékére került. 1878-ban ő létesítette Mo.-on az első vetőmagvizsgáló és növényélettani kísérleti állomást, ennek vezetője 1884-ig, utána a keszthelyi gazdasági tanintézet ig.-ja. Mint agrárrégész a mo.-i prehisztorikus növény-(búza) és különösen a magleletekkel foglalkozott. 1892-ben a gödöllői koronauradalom jószágig.-ja, 1899-től 1914-ig, nyugdíjazásáig a Földművelésügyi Min.-ban teljesített szolgálatot. Számos cikke jelent meg a szaklapokban. – F. m. A Keszthelyi Gazdasági Tanintézet Évkönyve. 1865-től 1885-ig az itt fennállott Georgicon történeti vázlatával 1797–1848 (Keszthely, 1885); Tanulmány a búza fölött (Nagykanizsa, 1890); A magyar mezőgazdaság bajai és javaslatok ezeknek orvoslására (Bp., 1911). – Irod. A Keszthelyi Gazd. Tanintézet Évkve (Keszthely, 1885); Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézetei (szerk. Balás Árpád, Bp., 1897).