Kezdőlap

Dézsi Lajos (Debrecen, 1868. aug. 23.Bp., 1932. szept. 17.): irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1906, r. 1923). Ref. teológiát végzett Debrecenben, Bp.-en és Berlinben egy.-i tanulmányokat folytatott. 1906-tól a kolozsvári egy. ny. r. tanára, 1922-ben rektor. 1919-ben az egy.-mel Bp.-re, majd Szegedre ment. Irodalom történetírói munkássága során főképp a 1617. sz. m. irodalmával foglalkozott. Évekig szerk. a Magyar Történeti Életrajzokat és a Magy. Irodalomtörténeti Értekezéseket. Szerkesztésében indult meg 1930-ban a Világirodalmi Lexikon. Lefordította Byrontól A szigetet (Bp., 1924). Legnevezetesebb szövegkiadása: a Régi Magy. Költők Tárában a 16. sz.-beli m. költők művei (Bp., 1939). Sajtó alá rendezte Ilosvai S. Péter Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való históriáját (Bp., 1924) és gr. Apponyi Sándor Hungarica c. bibliográfiáját (München, 1925–27). – M. Szenezi Molnár Albert: Naplója, levelezése és irományai (Bp., 1898); Magyar író és könyvnyomtató a XVlI. sz.-ban (Bp., 1899); Bevezetés az irodalomtörténetbe (Bp., 1903); A magyar irodalomtörténeti kutatás feladatairól (Bp., 1905); Balassa és Rimay istenes énekeinek bibliográfiája (Bp., 1905); Tinódi Sebestyén (Bp., 1912); Br. Jósika Miklós (Bp., 1916); Erdélyi arcképek és képek (Kolozsvár, 1926); Magyar történeti tárgyú szépirodalom (Bp., 1927). Irod. Alszeghy Zsolt: D. L. tudományos pályája (Irod. tört. 1927).