Kezdőlap

di Gléria János (Szombathely, 1899. ápr. 11.Bp., 1976. jún. 21.): vegyész, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora (1952). Oklevelet a műegy. vegyészmérnöki karán szerzett (1924). 1924-től tanársegéd. 1927-ben műszaki doktori képesítést nyert és az Orsz. Chemiai Intézetnél dolgozott, utóbb mint a talajtani, agrokémiai és növényvédelmi osztályok vezetője. 1930–31-ben a zürichi műegy.-en volt ösztöndíjas. 1942-ben megbízták a Budakeszi Mezőgazdasági Kísérleti Telep megszervezésével, 1944-ben a telep ig.-ja lett. 1945 után kísérletügyi főigazgatóvá nevezték ki, majd 1946-ban az Agrártudományi Egy. debreceni oszt.-án a mezőgazdasági-kémiai tanszék egyetemi tanára lett. 1950-ben a Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézethez került, 1952-től h. ig., 1954–59-ben ig., majd tudományos tanácsadó volt 1976-ig, haláláig. Közben 1967–70-ben a Havannai Talajtani Intézetben dolgozott. 1954-től a Földművelésügyi Min. trágyázási kérdésekkel foglalkozó munkabizottságának vezetője, 1960-tól az MTA Agrártudományok Osztálya Talajtani Bizottságának elnöke volt. Első elnöke, majd h. elnöke volt a Magy. Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának. Érdeklődése kiterjedt a talajfizika, talajkolloidika és talajkémia különböző területeire. Foglalkozott a műtrágyázással és serkentőanyagok alkalmazásának problémáival. Megszervezte az első mezőgazdasági izotóplaboratóriumot. Számos modern mérőműszert és műszert vezetett be a talajtani kutatásba. Több száz közleménye a hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelent meg. – F. m. Talajfizika és talajkolloidika (társszerzőkkel, Bp., 1957, németül 1962); Mezőgazdák talajismereti útmutatója (Bp., 1958); Mezőgazdaságí kémia (Bp., 1959); Talajvizsgálati módszerkönyv (Bp., 1962). – Irod. Szabolcs István: di G. J. emlékezete (Agrokémia és Talajtan, 1976. 3-4. sz.).