Kezdőlap

Dienes Pál (Tokaj, 1882. nov. 24.London, 1952. márc. 23.): matematikus, filozófus, egytemi tanár, ~ László bátyja. A bp.-i tudományegy -en nyert matematika-fizika tanári oklevelet. Két évet töltött Párizsban, s itt szoros kapcsolatba került a nagy francia matematikai isk. képviselőivel, főleg Hadamard-ral és Picard-ral. 1905-ben doktorált Bp.-en, majd Párizsban is. A tisztviselőtelepi gimn.-ban tanított, aktív résztvevője volt a Galilei Körnek, előadásokat tartott, cikkeket írt. 1908-ban egy.-i magántanár lett. 1918-ban belépett a KMP-be, a Tanácsköztársaság idején a bp.-i tudományegy. politikai megbízottja volt. Ezért később bujkálnia és menekülnie kellett. Bécsi emigrációjában, 1921. jan.-ban meghívást kapott Angliába, 1929-től Londonban a Birkbeck College professzora lett. 1948-ban ment nyugdíjba. Munkásságának területei: a komplex változós függvénytan (e tárgyban könyvet írt a Taylor-sorokról), a relativitáselmélet, differenciálgeometria, végtelen matrixok, matematikai logika. F. m. Adalékok az analitikai függvények elméletéhez (1905); Leçons sur les singularités des fonctions analytiques (Paris, 1913); The Taylor series. An introduction to the theory of a complex variable (London). – Irod. Prof. P. Dienes (Nature June, 7. 1952).