Kezdőlap

Dohnányi Frigyes (Szobotist, 1843. jún. 13.Pozsony, 1909. nov. 10.): tanár, zenész, gyorsíró, ~ Ernő apja. A bécsi egy.-en 1868-ban mennyiségtan-természettan szakos tanári oklevelet szerzett. A körmöcbányai, besztercebányai, 1873–1905-ben a pozsonyi r. k. gimn. tanára. Egy 1887-ben kelt vallás- és közoktatásügyi min.-i rendelettel saját rendszerű gyorsírásának tanítására (pansztenográfia) is jogosíttatott. 1897–98-ban berendezte az isk -val kapcsolatban az első m. röntgenlaboratóriumot. 1887–1890-ben a Panstenographia c. folyóiratot szerk. Pozsonyban. Világnyelv megalkotásának kérdése is foglalkoztatta. Jó gordonkajátékos volt, 1874-ben Liszt Ferenccel együtt hangversenyezett Pozsonyban. – F. m. Arends gyorsírása magyar nyelvre alkalmazva (Pozsony, 1873); Panstenographia (egyetemes, minden nyelvre való gyorsírás, Pozsony, 1887). – Irod. Kumlik Emil: D. F. 1843–1909. Egy magyar gyorsíró élete és munkássága (Bp., 1937).