Kezdőlap

Dombay János (Veszprém, 1900. aug. 10.Pécs, 1961. márc. 24.): ősrégész. Mint adóhivatalnok 1931-ben Pécsváradra került. Szabad idejében a környék régiségeit kezdte gyűjteni. 1934-ben akadt rá a zengővárkonyi rézkori őstelepre, melynek teljes feltárását tűzte ki életcéljául. Gyűjteményének először a pécsváradi várban adtak helyet, 1938-ban a vm. vásárolta meg. Ugyanekkor a pécsi múz. első őrének nevezték ki. 1958-tól a Baranya megyei Múzeumok főig.-ja volt. Az általa feltárt különböző korú sírok száma kb. 5000-re tehető. – M. A zengővárkonyi őskori telep és temető (Bp., 1939); Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengővárkony (Bp., 1960). – Irod. Papp László: D. J. munkássága (A Janus Pannonius Múz. Évk. 1961).