Kezdőlap

Dudith András, Dudich (Buda, 1533. febr. 5.Boroszló, 1589. febr. 22.): r. k. püspök, diplomata, humanista tudós. Paduában és Veronában, majd Párizsban tanult. Mint Reginald Pole bíboros megbízottja járt V. Károly, Stuart Mária és II. Henrik kir. udvarában. 1557 körül esztergomi kanonok, 1561-ben esztergomi prépost, 1562-ben tinnini, majd csanádi, 1563. szept. 4-én pécsi püspök lett. 1561–63-ban a m. klérus képviselője a tridenti zsinaton, ahol felszólalásaival nagy tekintélyt szerzett magának és hazájának. Az elkövetkező években I. Miksa megbízásából többször járt diplomáciai küldetésben Lengyelo.-ban. 1567-ben püspökségét odahagyva protestáns hitre tért, megházasodott és Lengyelo.-ban telepedett le. Felesége vagyona lehetővé tette, hogy gondtalanul a tudománynak éljen. Humanista polihisztor volt: teológiával, a görög-római irodalommal és a természettudományokkal egyaránt foglalkozott, kora tudósaival kiterjedt levelezésben állt. Fellépett az akkoriban általános asztrológiai babonák ellen. – F. m. Dionysii Halicarnassei de Thucydidis Historia Judicium (ford, görögből latinra, Venetiis, 1560); Vita Reginaldi Poli (Ventiis, 1563 és Londini, 1690); Consmentariolus de Cometarum significatione … (Basiliae, 1579). – Irod. P. Costil: A. D. (Paris, 1929); Trencsényi Waldapfel Imre.: Erasmus és magyar barátai (Bp., 1941); Berndorfer Alfréd: D. A. orvosi levelei (Term. és Technika, 1953. 8. sz.); Mátrai László: Régi magyar filozófusok (Bp., 1961).