Kezdőlap

Dukáti Ferenc (Orosháza, 1911. aug. 24.Bp., 1990. márc.): fizikus, mérnök, a műszaki tudományok doktora (1965). Fizikus-mérnöki oklevelét 1934-ben szerezte a Berlin-Charlottenburgi Műegy.-en. 1949-től a Magy. Szabványügyi Hivatalban dolgozott, az Általános Szabványosztály vezetőjeként ment nyugdíjba (1975). 1963-1968 között a KGST Titkárság Szabványügyi Osztályán dolgozott, szakértőként tevékenykedett az NDK-ban és a SZU-ban. Doktori disszertációját A szocialista országok szabványainak egységesítése, az alapelvek tisztázása és szabályozása témakörben a Drezdai Műszaki Egy.-en 1965-ben védte meg. A szabványosítás oktatásában is részt vett, haláláig. 1953-tól a Bp.-i Műszaki Egy. (BME), 1958-tól a BME Mérnöki Továbbképző Intézetének meghívott előadója volt. Máig érvényes a fizika, a matematika, a mértékegységek alapszabványainak kidolgozásában alkalmazott rendszerezése. Meghonosította hazánkban is a korszerű matematikai statisztikai minőség-ellenőrzés módszerét, s a szabványosítás módszertanának kidolgozásában is jelentős szerepe volt. Alapító tagja volt a Gépipari Tudományos Egyesületnek (GTE), s tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak. Előadásokat tartott az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQC) Statisztikai Módszerek Bizottságában, s részt vett a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet Statisztikai Módszerek Alkalmazása Műszaki Bizottságának munkájában, elismerést szerezve a m. szabványügynek. Több mint 120 szakcikk és előadás jelzi tudományos tevékenységét, m., német, orosz, francia, bolgár és angol nyelven. – F. m. Műszaki átadás-átvétel matematikai statisztikai ellenőrzése (Bp., 1961); Szabványosítás az iparban (Bp., 1962); Termékek minőségének és megbízhatóságának matematikai-statisztikai ellenőrzése (Bp., 1972, 1976, 1981); Terméktételek matematikai-statisztikai végellenőrzése (Bp., 1976); Termékek megfelelőségének matematikai-statisztikai ellenőrzése (Bp., 1977, 1981); Minőségellenőrzés és megbízhatóság (Balogh Alberttel és Sallay Lászlóval, Bp., 1980). – Irod. D. F. (Természettudományi és műszaki ki kicsoda, II, Bp., 1988); Ring Rózsa: Dr. D. F. 1911-1990 (Szabvány és Világ, 1990. márc.).