Kezdőlap

Éber László (Pest, 1871. máj. 28.Budakeszi, 1935. márc. 29.): művészeti író, műfordító, az MTA l. tagja (1914). 1898-tól az MNM-ben, 1904-től a Műemlékek Orsz. Bizottságánál dolgozott. A bp.-i egy.-en a középkori művészettörténet magántanára. A Tanácsköztársaság alatt a műegy. r. tanára lett, 1921-ben nyugdíjazták. Kezdetben az Archaeológiai Értesítőbe és a Műemlékbizottság kiadványaiba, később különféle folyóiratokba (Műbarát, Ars Una stb.) írt művészettörténeti tanulmányokat. Társszerzője volt A művészet története (Bp., 1926.) c. műnek és szerk.-je a Művészeti Lexikonnak (1926). Jelentősek fordításai (R. Rolland: Michelangelo; Van Gogh levelei; Művészettörténeti olvasmányok). – F. m. Művészi ábrázolás az olasz és a németalföldi festészetben (Bp., 1894); Donatello (Bp., 1903. Műv. Kvtár); Művészettörténeti Olvasókönyv (Bp., 1909).