Kezdőlap

Emich Gusztáv (Pest, 1866. nov. 3.Bp., 1927. júl. 10.): külkereskedelmi szakember, miniszter, diplomata. Hazai, németo.-i és párizsi jogi és kereskedelempolitikai tanulmányok után 1888-ban a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi min.-ban volt tisztviselő. 1905-től több ízben képviselte a kormányt külföldi kongresszusokon. Éveken át a bp.-i áru- és értéktőzsde kormánybiztosa. 1917-ben az akkor megalakult átmenetgazdasági min. államtitkárává nevezték ki. 1920. márc. 28-tól júl. 19-ig a Simonyi–Semadam-kormányban kereskedelemügyi miniszter. 1920-ban képviselővé választották, mandátumáról azonban szept.-ben lemondott és 1920-tól 1925-ig berlini követ volt. – M. Gazdasági és társadalmi megújhodás (Bp., 1910); A tisztességtelen versenyről (Bp., 1915).