Kezdőlap

Emszt Kálmán (Mezőtúr, 1873. júl. 10.Bp., 1957. ápr. 8.): vegyész. Egy.-i tanulmányai elvégzése után 1895-től 1900-ig a bp.-i tudományegy. II. Chemiai Intézetében Lengyel Béla tanársegéde. 1900-tól a Földtani Intézet vegyésze. 35 évi szolgálat után mint kísérletügyi főig. vonult nyugalomba. Tudományos munkásságát azonban továbbra is folytatta s további kilenc évig működött az intézet kötelékében. Kiváló elemző vegyész volt. A Balaton fenékiszapjának kémiai vizsgálata, a hazai tőzegek részletes vegyelemzése, a Kárpát-medence jelentősebb ásványvizeinek analízise s nagyszámú kőzetelemzés alkotják munkásságának gerincét. – F. m. A Balaton fenékiszapjának és altalajának chemiai alkata (Bp., 1905); Jelentés az 1905 (… 1910) év folyamán eszközölt geológiai tőzeg-és lápkutatásról (Földtani Int. Évi Jelentése, 1905-től 1910-ig). – Irod. Csajághy Gábor: E. K. emlékezete (Földtani Közl. 1958).