Kezdőlap

Engelmann Pál Gábor (Pest, 1854Bp., 1916. dec. 9.): politikus, szerkesztő, bádogosmunkás. Németo.-ban és Ausztriában kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Az 1880-as évek végén hazatért. Tagja lett az Általános Munkáspártnak, majd rövidesen a radikális ellenzék egyik szervezője és a német nyelvű pártlap szerk.-je lett. 1889. szept. 15-én a II. Internacionálé megbízta a mo.-i szociáldemokrata mozgalom újjászervezésével. 1890-től 1892 közepéig az SZDP vezetőségi tagja, gyakorlatilag a párt vezetője. Ellenfelei 1893. jan.-ban a kongresszuson kizárták a pártból. 1893 elején kiadta A Munkás c. lapot, 1894-ben csoportjával megalapította a Magyarországi Szociáldemokrata Munkáspártot visszavonulása után a Neues Politisches Volksblatt c. polgári ellenzéki lap munkatársa és egyidejűleg az osztrák párt lapjának, az Arbeiter Zeitungnak a levelezője lett. A századforduló után ismét csatlakozott az SZDP baloldali ellenzékéhez. 1905 után újságírói tevékenységében a polgári radikalizmus felé hajlott. – M. A szakegyesületek célja és feladatai (Bp., 1894). – Irod. S. Vince Edit: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása és tevékenységének első évei, 1890–1896 (Bp., 1961).