Kezdőlap

Entz Géza (Mezőkomárom, 1842. márc. 29.Bp., 1919. dec. 4.): zoológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1883, r. 1890, ig. 1909). ~ Ferenc orvos fia. Egy.-i tanulmányait Pesten végezte. 1867-ben orvosdoktorrá avatták. 1868-ban a pesti egy. élettani tanszékén tanársegéd, 1869-től a kolozsmonostori gazdasági ak. tanára. 1873-tól a kolozsvári egy., 1889-től a bp.-i műegy. állattani tanszékén, 1901-től 1914-ig, nyugdíjazásáig a bp.-i egy. orvoskarának állattani és összehasonlító bonctani tanszékén ny. r. tanár. 1894–96 között a műegy. rektora. Szerk. 1879-től a kolozsvári Orvostermészettudományi Értesítőt, 1890-től a Természettudományi Közlöny társszerk.-je volt. Főleg a véglényekkel foglalkozott és felfedezte az állatnövény szimbiózist (a véglények együttélését moszatokkal). Sokat foglalkozott általános állattani kérdésekkel, különösen a mimikri jelentőségével. Az elsők között ismertette Mo.-on Darwin A fajok eredete c. munkáját, de később antidarwinista nézeteket képviselt és 1914-ben a Természettudományi Társ. elnöki megnyitójában teljesen elvetette a darwinizmust. Ugyanakkor élesen visszautasította a biologizmus elveit. A szakfolyóiratok számos tudományos cikkét közölték. Török Auréllal fordította Darwin Az ember származása és az ivari kiválás c. művét (Bp., 1884). – F. m. Az alsóbbrendű állatoknál előforduló levélzöldtestecskék természetéről (Kolozsvári Orvos-természettud. Ért. I. 1876, németül az erlangeni Biolog. Centralblattban, 1882); Über Infusorien des Golfes zu Neapel (Mitteilungen aus der zoolog. Station zu Neapel, Leipzig, 1884); Tanulmányok a véglények köréből (Bp., 1888); A Vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei (Bp., 1891); Állatok színe és a mimikry (Bp., 1908). – Irod. Horváth Géza: Id. E. G. ig. és r. tag emlékezete (MTA Emlékbeszédek, Bp:, 1930); Dudich Endre: id. E. G. emlékezete születésének százéves évfordulója alkalmából (Állattani Közl. 39. 1942); Allodiatoris Irma: E. G. (Élővilág, 1960.)