Kezdőlap

Erdélyi Lajos (Uzon, 1871. jún. 1.Bp., 1932. febr. 24): nyelvész. Egy.-i tanulmányainak elvégzése után előbb a kolozsvári és sepsiszentgyörgyi kollégiumnak, majd a bp.-i ref. főgimn.-nak lett tanára. Németo.-ban és Finno.-ban volt tanulmányúton. 1908-ban a bp.-i egy. bölcsészeti karán magántanár, ugyancsak 1908-tól az Erzsébet-nőisk. tanárképzőjének tanára. Jelentősebb dolgozatai a nyelvjárások tanulmányozása és a mondattan köréből valók. – F. m. Az összevont mondat modern szempontból (Bp., 1898); A Halotti Beszéd mint nyelvjárási emlék (Bp., 1915); A régi magyar irodalom történetéhez a nyelvjárások alapján (Bp., 1929); Magyar nyelvi tanulmányok (I–III. Bp.-Pécs, 1926–1930).