Kezdőlap

Erdélyi László (Zsigárd, 1868. márc. 2.Zalavár, 1947. aug. 17.): bencés szerzetes, történetíró, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1905). 1892–1910-ben főisk. tanár, majd levéltáros és főkönyvtáros Pannonhalmán; 1911–től egy.-i tanár Kolozsvárott, ill. 1919–38-tól Szegeden, 1936–37-ben az egy. rektora. 1938–47-ben mint nyugalmazott egy.-i tanár perjel Zalaapátiban. Főleg középkori művelődéstörténettel foglalkozott. 1898-tól szerk. és részben írta a Pannonhalmi Szt. Benedek-rend története c. sorozatot. Tagányi Károllyal heves vitát folytatott az Árpád-kori társadalomtörténet kérdéseiről (Tört. Szle, 1913–16). – F. m. Szerémi György és emlékirata (Bp., 1892); A Pannonhalmi Szent Benedek-rend története I.: A pannonhalmi főapátság története (szerk. Bp., 1902); A tihanyi apátság kritikus oklevelei (Akad. székfoglaló értek. Bp., 1906. Akad. Ért. Tört. Tud. XXI., 3); Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben (Bp., 1907); Egyházi földesúr és szolgái a középkorban (Bp., 1907); A tihanyi apátság története (A Pannonhalmi Szent-Benedekrend története, X. Bp., 1908); Az egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon (Bp., 1913); Magyar művelődéstörténet (I–II. Kolozsvár, 1915 és 1818); Szent Imre és kora (Bp., 1930); A magyar lovagkor társadalma és művelődése 1205–1526 (Bp., 193z); Anonymus III. Béla jegyzője (Szeged, 1933); Krónikáink atyja Kézai (Szeged, 1933); A mohácsi vész nemzedéke (Bp., 1941); Ötven histórikus Szent Istvánról (Bp. és Szeged, 1941);  Magyarország törvényei Szent Istvántól Mohácsig (Bp., 1942). – Irod. Csóka Lajos: E. L. (Nekrológ, Századok, 1947); Rotter Ferenc: Beiträge zur Kritik der Historiographie des frühen Mittelalters. Über die Geschichtsanschauung L. E's (Annales Univ. Budapestiensis, Sect. hist. III. Bp., 1961).