Kezdőlap

Esztó Péter (Seultour, 1885. márc. 8.Bp., 1965. ápr. 21.): bányamérnök, egyetemi tanár, Kossuth-díjas (1952), a műszaki tudományok doktora (1952). A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főisk.-n szerzett oklevelet 1912-ben. 1908-tól a zsilvölgyi üzemek, 1921-től a Bánvölgyi Szénbánya mérnöke volt. 1925-ben a soproni Bányamérnöki Főisk. adjunktusa, 1932-ben rk. tanára; 1934-ben a főisk.-nak a bp.-i műegy.-mel való egyesítésekor intézeti, majd ny. tanára, 1941-től a bányaműveléstan ny. r. tanára. 1959-ben, a bányamérnöki kar Miskolcra helyezésekor vonult nyugalomba. Oktatómun kája mellett a bányászati tudomány több területén maradandót alkotott. Kőzetnyomási (törési) elméletét Kossuth-díjjal jutalmazták. Szakkörökben közismert a vízvédelmi pillérek méretezésére vonatkozó képlete, az ún. Esztó-Vendel-képlet. Behatóan foglalkozott bányamérési (Esztó-Hornoch-képlet) és bányaszellőztetési kérdésekkel. Az utóbbinak eredménye alapvető jelentőségű Bányaszellőztetés c. műve. Részt vett a szakmai egyesületekben, az Orsz. Magy. Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1906 óta tagja. – F. m. A behajlás és nyúlás okozta hosszváltozás bázismérésre szolgáló drótoknál és szalagoknál (Tárczy-Hornoch Antallal közösen, Geodéziai Közl: 1934); Über die Neigungskorrektion der Jäderin-Drähte (Tárczy-Hornoch Antallal közösen. Zeitschrift für Vermessungswesen, 193 5); A kőzetmozgás mechanikai elemei (Bány. és Koh. L. 1939); Bányaműveléstani Enciklopedia (Faller Jenővel közösen, Sopron, 1950); Szénbányászatunk karsztvízveszélyének leküzdéséről (Szádeczky-Kardoss Elemérrel; Tárczy-Hornoch Antallal és Vendel Miklóssal közösen, Bány. és Koh. L. 1951. 12. sz.); Principles of Rock movement (Acta Techn. Hung. IV. 1952); Bányaműveléstan (Sopron, 1952); Bányaszellőztetés (Bp., 1953). – Irod. Jávor Alajos: E. P. (Bány. L. 1965. 6. sz. teljes bibliográfiával.)