Kezdőlap

Fabritius Károly (Segesvár, 1826. okt. 28.Bp., 1881. febr. 2.): erdélyi szász történetíró, ev. lelkész, az MTA l. tagja (1872). A teológiát Lipcsében végezte (1849). Hazatérve előbb Pozsonyban a Pressburger Deutsche Zeitung szerkesztőségében dolgozott, majd 1850 végén a segesvári gimn. tanára lett. 1855-ben ugyanott lelkésszé választották. 1868-ban Szászapoldra ment félkésznek. 1866-tól 1878-ig Deák-párti, szabadelvű ogy.-i képviselő. Vezetője volt az ifjúszászok m.-barát csoportjának. A szász consistorium nem jó szemmel nézte tevékenységét, sok támadásnak volt kitéve, ezek miatt 1879-ben papi állásáról lemondott. Főleg az erdélyi szászok történetével foglalkozott. Kiadta Georg Kraus segesvári krónikáját. Több munkája kéziratban maradt (Die Geschichte des Jesuiten Ordens in Siebenbürgens stb.). Számos cikket tett közzé az Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde (1853–1879), a Századok, a Történelmi Tár stb. hasábjain. – F. m. Der Prozess des Schässburger Bürgermeisters Johann Schuller von Rosenthal (Wien, 1852); Pemfflinger Márk szász gróf élete… (Bp., 1875); Erdélynek Honter János által készített térképe 1532-ből (Akad. ért. a tört. tud. köréből, Bp., 1878). – Irod. F.-K. (Századok, 1881); Kozma Ferenc: Emlékbeszéd F. K: l. tag fölött (MTA Emlékbeszédek, I. Bp., 1883).