Kezdőlap

Fallenbüchl Tivadar (Óbuda, 1877. szept. 24.Bp. 1949. okt. 18.): tanár, iskolaigazgató. ~ Ferenc testvére. 1896-ban tanítói, 1899-ben polgári isk. tanári oklevelet szerzett, majd a bp.-i tudományegy. matematika-fizika-pedagógia szakán folytatta tanulmányait. Fináczy Ernő tanítványa volt. Polgári isk. tanárként működött a fővárosban 1914-ig. Az I. világháborúban hadnagyként harcolt. Hazatérése után ismét polgári isk.-ban tanított. 1923-tól a Prohászka Ottokár utcai, 1937-től az Aréna úti polgári leányisk. ig.-ja volt. A korszerű nőnevelés elveit és intézményeit egy hosszabb tanulmányút során Ausztriában, Svájcban, Németo.-ban és Franciao.-ban tanulmányozta. Az igazgatása alatt működő polgári leányisk. keretében a leányokat 1926-tól egy hároméves háztartási továbbképző tanfolyam formájában különböző, megélhetést nyújtó pályákra (pl. könyvelő, kalapos, gyermekápoló, varrónő) készítették elő. Az iskola gyorsan népszerűvé vált és csaknem két évtizedig sikeresen működött. ~ részt vett az Orsz. Közoktatásügyi Tanács és az Orsz. Tanáregyesület munkájában. A polgári leányisk.-k számára készült Számtan és méréstan tankönyv egyik szerzője volt, amely 1932-től 1948-ig volt használatos. A Polgári iskolai kis enciklopédia (Bp., 1930) egyik munkatársa volt. Cikkei a Pedagógiai Szeminárium és a Magyar Középiskola c. lapban jelentek meg. 1939-ben ment nyugdíjba. – F. m. Háztartási továbbképző tanfolyamunk keletkezése (Bp., 1930).