Kezdőlap

Faragho Gábor, Faragó (Kecskemét, 1890. febr. 16.Kecskemét, 1953. dec. 22.): altábornagy, közellátásügyi miniszter. A Ludovika Ak. elvégzése után 1910-ben avatták hadnaggyá, az I. világháborúban ütegparancsnok volt, 1917. máj.-ban százados lett. 1920 után Hadiakad.-t végzett és a vezérkarban szolgált. 1935-ben Pécsett tüzéroszt. parancsnok, 1936-ban vezérkari ezredes. 1938–40-ben a Honvédelmi Min. Elnöki B oszt.-át vezette. 1940-41-ben katonai attasé Moszkvában, vezérőrnagy. 1941. okt. – 1943. febr. között a Honvédelmi Min. Elnökség vezetője. 1943. febr. 1-től altábornagy, a csendőrség felügyelője. 1944. szept. 28-án fegyverszüneti delegáció élén Moszkvába ment, ahol okt. 11-én aláírta az előzetes fegyverszüneti feltételeket. 1944. dec. 22-től az Ideiglenes Nemzeti Kormány tagja, közellátásügyi min., 1945 júliusáig, nyugdíjazásáig. 1951-től Kecskemét melletti ingatlanán élt. – Irod. Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-47 (Bp., 1976); Kiss András: Az antifasiszta m. katonai hagyományokról (Bp., 1978); Simonffy András: Bizalmatlan tavasz (Látóhatár, 1979. 4. sz.).