Kezdőlap

Farkas Ferenc (Marosvásárhely, 1903. nov. 4.Bp., 1966. jan. 22.): könyv- és lapkiadó, közgazdász, politikus. Egy.-i tanulmányait a bp.-i Közgazdaságtudományi Egy.-en végezte (1921–1925), a bölcsészeti karon művészettörténetet is hallgatott, 1921-től 1927-ig Bécsben volt banktisztviselő, 1929-től a Bíró Könyvkiadó szerk.-je. 1933-tól az Ars Hungarica művészettörténeti sorozat szerk.-je és kiadója. 1938-tól 1944. ápr.-ig, a lap betiltásáig szerk. és kiadta a Szabad Szó c. baloldali politikai hetilapot, mely köré a népi írók és a Kisgazdapárt balszárnya tömörültek. 1944. szept.-től a felszabadulásig illegalitásban élt. A Nemzeti Parasztpárt egyik alapító és vezetőségi tagja. Az ideiglenes ngy.-nek (1945. ápr.–nov.) és az ogy.-nek (1945–1951) is tagja volt. 1945-től több közgazdasági és pénzügyi irányító szervben töltött be vezető tisztséget (Szövetkezeti Tanács, Orsz. Tervtanács stb.). Cikkei főleg a Szabad Szóban és a Válaszban jelentek meg. Adassék e levél c. levélgyűjteményéhez Illyés Gyula írt bevezetőt (Bp., 1938).