Kezdőlap

Farnadi Edit (Bp., 1911. szept. 25.Graz, 1973. dec. 14.): zongoraművésznő, pedagógus. Kilencéves korában került csodagyerekként a bp.-i Zeneakadémia növendékeinek sorába s 3 év múlva már karnagy nélkül adta elő Beethoven C-dur zongoraversenyét zenekari kísérettel. Bartók Bélánál, Székely Arnoldnál, Weiner Leónál tanult. Alig volt tizenhat éves, mikor elnyerte diplomáját. Két ízben tüntették ki Liszt-ösztöndíjjal. A harmincas években Hubay Jenő mesterisk.-jában kamaramuzsikusként és kísérőként működött és gyakran szerepelt a Hubay-palota rendezvényein Richard Strauss, Bronisław Hubermann, Zathureczky Ede és mások partnereként. A háború éveit teljes visszavonultságban töltötte, 1946-ban férjhez ment Sugár Pál tenoristához és Ausztriába távozott, rendszeresen hangversenyezett Ny-Európában. Az 1960-as évektől kezdve vendégszerepelt hazánkban is. 1972-ben lépett fel utoljára. Élete utolsó évtizedében Grazban tanított, Kodály és Bartók minden zongoraművét (Bartók I. zongoraversenye kivételével) hanglemezre játszotta; kiválóak Chopin-, Schumann-, Liszt-, Prokofjev-felvételei is. Kívánságára Bp.-en temették el. – Irod. Lampert Vera: Két zongoraművész emlékére (F. E. és Lev Oborin) (Muzsika, 1974. 2. sz.); Albert István: F. E. emlékére (Muzsika, 1974. 3. sz.).