Kezdőlap

Fassola, Fassole, Fazola Henrik (Würzburg, 1730 körülDiósgyőr, 1779. ápr. 18.): vasműves, a diósgyőri vasgyár alapítója. Német származású, vándorlásai során jutott Mo.-ra 1758-ban Barkóczy Ferenc egri püspök-főispán meghívására. Egerben telepedett le. Az épülő megyeházára, majd a harsányi és felsőzárkányi püspöki nyaraló számára készített díszítő vasmunkákat. A püspöki palotában, az egyházmegye és a püspöki uradalom területén végzett többnyire iparművészeti jellegű munkákat. Vasrácsai a hazai barokk vasművesség kiemelkedő emlékei. A Mátrában és Bükkben kutatott ásványkincsek, elsősorban vas után. A Bükk vasérctelepeit feltárva vasgyártáshoz fogott. 1765-től a Garadna és a Szinva patakok völgyében vashámorokat létesített. Több vasércbányát fedezett fel (1767: parádi, gyöngyösoroszi, 1769: upponyi). 1771–72-ben felépítette az ómassai nagyolvasztót és a hámori vasverő üzemeket. A diósgyőri vashámor alapítása után egri műhelyét és művészi tevékenységét felszámolta, a gyártelepre költözött. – Irod. Soós Imre: F. H. és Lénárd egri vasművesek (Műv. tört. Ért. 1955); Soós Imre – Kiszely Gyula – Zádor Tibor: Vázlatok a diósgyőri vaskohászat 190 éves történetéből (Miskolc, 1960).