Kezdőlap

Faust Imre (Mágócs, 1897. nov. 22.Pécs, 1963. ápr. 20.): könyvkiadó. 1913-ban a pécsi Népkönyvtárban kisegítő könyvtáros, 1914-ben a bécsi Városházán napidíjas. 1915-ben az Állami Építészeti Hivatalnál dolgozott. Az I. világháborúban hadifogoly Oroszo.-ban. 1918-ban tért haza. A Tanácsköztársaság alatt vöröskatona volt. 1920-ig Pécsett dolgozott, majd 1921-ben emigrációba ment és Újvidéken telepedett le. A Vajdaság c. m. nyelvű napilap kiadóhivatali vezetője. 1927-ben hazatért Pécsre, 1928-ban Bp.-re költözött, s baloldali művek kiadásával és terjesztésével foglalkozott. 1933. márc.-ban kiadta a Társadalmi Szemle egy számát, amelyért háromhónapos fogházat szenvedett. 1935-ben a Fővárosi Könyvkiadó tisztviselője, 1940 első felében a Kelet Népe kiadóhivatalának vezetője. 1943-ban a kistarcsai internáló táborba került. 1944 ápr.-ában a Gestapo letartóztatta. Szabadulása után 1944. szept. 22-én negyedmagával Moszkvában a fegyverszüneti egyezményt előkészítő tárgyalásokon vett részt. 1946-ban összeállította a Fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek c. négy füzetes sorozatot. (1945-46) név nélkül. 1949. okt.-ben koholt vádak alapján letartóztatták, 1954-ig raboskodott. 1956 után rehabilitálták. Utána Pécsett könyvtáros, majd 1955. febr.-tól a Baranya m.-i Moziüzem Vállalat ig.-ja. – Irod. Sándor Pál: Baloldali könyvkiadás Horthy-Magyarországon (Magy. Könyvszle, 1962. 2–3. sz.).