Kezdőlap

Fazekas Anna (Bp., 1905. nov. 15.Bp., 1973. jan. 2.): író, szerkesztő, pedagógus. ~ Erzsébet történész húga. Bp.-en érettségizett, utána gyógytornász oklevelet szerzett. Magánúton foglalkozott gyógyító tornára szoruló serdülőkkel és felnőttekkel. Néhány verse megjelent az Esti Kurírban, a Pesti Hírlap vasárnapi mellékletében és önálló kötetben is. 1924-ben bekapcsolódott a munkásmozgalomba. 1944-ben deportálták. 1949-ben lektor az Athenaeum kiadónál, 1950–51-ben az MDP Központi Vezetőségének politikai munkatársa. 1952–1963 között az Ifjúsági, ill. Móra Könyvkiadó ig.-ja. 1950-től jelentek meg részben önálló kötetekben, részben gyűjteményes kiadványokban óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló verses meséi, leporellókba, kifestőkönyvekbe írt versikéi. Öreg néne őzikéje c. meséjét lefordították német, cseh, orosz és kínai nyelvre is. Gyermekverseket fordított, ill. átdolgozott az Európa és a Zenemű kiadónak. Válogatást állított össze Fáy András meséiből. – F. m. Öreg néne őzikéje (Bp., 1952, 1977). – Irod. Kovács Miklós: Búcsú F. A.-tól (Élet és Irod., 1973. 2. sz.).