Kezdőlap

Fejér István (Kassa, 1911. ápr. 25.Bp., 1976. febr. 26.): újságíró, szerkesztő, színigazgató, József Attila-díjas (1958). Prágában szerzett oklevelet a műszaki főisk.-n. 1934-től E. Burian D 34 nevű szocialista szellemű prágai színházában dolgozott. 1936-ban a Petőfi Kör nevű prágai kommunista munkás művelődési egylet megalapítója. 1936–38-ban kisebb cikkei és fordításai jelentek meg a Munkás és a Magyar Nap c. lapokban (részben Fejsze István álnéven). 1940-ben Mo.-on telepedett le, munkásmozgalmi tevékenysége miatt letartóztatták, rendőri felügyelet alá helyezték. 1945–48-ban a Munkás Kultúrszövetség egyik vezetője, a szövetség lapjának a Művelt Népnek szerk.-je. 1948–1956 között a Színház és Mozi c. lapot és ennek utódját a Film, Színház, Muzsikát szerk. 1957 márc.-ban a bp.-i József Attila színház mutatta be az Irány Caracas c., Kállai Istvánnal közösen írt komédiáját. 1958. febr.-tól ugyanott játszották a Bekötött szemmel c. színművét. 1958–1967 között a bp.-i politikai kabarészínház, a Vidám Színpad és kamaraszínháza, a Kis Színpad ig.-ja. Számos jelenetet írt, néhány műsorban konferált is. Szerk. a Humor áll a házhoz. Kabaréjelenetek c. kötetet (Bp., 1973). – F. m. Lehet valamivel kevesebb? (Jelenetek, Boross Elemérrel, Bp., 1967); Tudni illik, hogy mi illik (Bp., 1966). – Irod. Bogáti Péter: Búcsú F. I.-tól (Élet és Irod., 1976. 10. sz.).