Kezdőlap

Fejérváry Géza Gyula, báró (Bp., 1894. jún. 25.Bp., 1932. jún. 2.): zoológus, paleontológus. Egy.-i tanulmányai befejezése után 1913-ban az MNM Állattárának munkatársa lett, közben 1915–16-ban tanársegéd az egy.-en. A pécsi egy.-en 1924-ben magántanárrá képesítették. 1930-tól a pécsi egy. tanára volt. Kutatási területe az általános biológia, az állatföldrajz, a származástan, de főleg az élő és kihalt kétéltűek és hüllők alak-, bonc-, rendszer- és származástana. Biológiájában lamarckista nézeteket képviselt. – M. Fosszilis békák a püspökfürdői praeglaciális rétegekből (Bp., 1917); On the primary and secondary dermal bones of the skull (Berlin, 1922); Über Erscheinungen u. Prinzipien der Reversibilität in der Evolution u. das Dollosche Gesetz (Berlin, 1925); Élet, szerelem és halál. Biológia (Bp., 1927). – Irod. Szabó Pál: A Magy. Kir. Erzsébet tud. egyetem és irodalmi munkássága (Pécs, 1940); Rapaics Rajmund: A magyar biológia története (Bp., 1953).