Kezdőlap

Fekete Lajos (Tardos, 1891. jún. 12.Bp., 1969. máj. 16.): turkológus, történész, paleográfus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1937, r. 1961), Kossuth-díjjas (1956). Az I. világháborúban katona volt. Szibériai hadifoglyok közé kerülve tanult meg törökül. Itthon Németh Gyula vezetése mellett oszmán-török filológiát, Bécsben Friedrich Kraelitznél oszmán-török diplomatikát tanult. 1929-től egy.-i magántanár. 1938-ig Bp.-en az Orsz. Levéltárban dolgozott. 1938-tól 1966-ig, nyugdíjba vonulásáig a bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karának török filológiai tanszékén c. rk., 1952-től egy.-i tanár. 1937-ben, majd 1939-ben Isztambulban levéltári szakértő. Módszeresen gyűjtötte és földolgozta a hódoltság korának dokumentumait. A Levéltári Közleményekben 1924-1936 között különféle hazai és külföldi (drezdai, velencei, berlini) levéltárak m. vonatkozásű török okirataiból közölt regesztákat. Összegyűjtötte az egykori budai török levéltár anyagát fotokópián és mikrofilmen. (Az ELTE török tanszékén őrzik.) A szijákátírásról írt munkája a legnehezebben olvasható török kézírástípus megismerésének kézikönyve, amely gazdag forrásanyagot nyújt a történészek és nyelvészek számára is. A török diplomatika és paleográfia nemzetközileg elismert szakértője, a mo.-i török hódoltság korából származó dokumentumok egyik legkiválóbb kutatója volt. A mo.-i török helynevek, személynevek, hódoltságkori török jövevényszavaink tárgykörében nyelvészeti cikkei is jelentek meg. – F. m. Bevezetés a török hódoltság diplomatikájába. – Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn (Bp., 1926); Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy (kiad., Bp., 1932); A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján (Bp., 1942); Budapest a török korban (Bp., 1944); Die Siyaquat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur türkischen Paläographie mit 104 Tafeln (I-II., Bp., 1955); Budai török számadáskönyvek 1550–1580 (társszerzővel, Bp., 1962, németül is); Szülejmán szultán (Bp., 1967); Einführung in die persische Paläographie (Bp., 1977). – Irod. Czeglédy Károly: Prof. L. F. (Bp., 1961); Kakuk Zsuzsa: F. L. (Bp., 1969); Ligeti Lajos-Csongor Barnabás-Káldy-Nagy Gyula: Búcsú F. L.-tól (klny., Bp., 1969); Ligeti Lajos: F. L. (Magy. Tud., 1969. 10. sz.); Sinkovics István: F. L. (Századok, 1971. 1. sz.).