Kezdőlap

Felletár Emill (Tapolca, 1834. jún. 1.Bp., 1917. febr. 5.): gyógyszerész, vegyész. 1862-ben a bp.-i egy.-en gyógyszerészdoktorrá avatták. 1863-ban a törvényszéki és rendőrségi vegytan magántanára. 1869-től 1879-ig a kémiai technológia előadója a Kereskedelmi Akr-án. 1871-ben orsz. vegyész. 1883-tól az Otsz. Művegyészeti (Orsz. Bírósági Vegyészei) Intézet vezetője. A törvényszéki toxikológia klasszikusnak elismert művelője, hazai megteremtője. – F. m. A törvényszéki chemia elemei (Jahn Józseffel, Bp., 1897). – Irod. Antall József: F. E. a magyar törvényszéki kémia megteremtőjének élete és munkássága (Orsz. Orvostört. Kvtár Közl. 1958. 8–9. sz.); Halmai János: F. E. (Orv. Hetil. 1964. 22. sz.)