Kezdőlap

Ferenczy Gyula (Aranyosmedgyes, 1861. febr. 5.Debrecen, 1931. máj. 24.): ref. lelkész, egyetemi tanár. Teológiai tanulmányait Debrecenben, Bécsben, Lipcsében és Berlinben végezte. 1887-től lelkész Szamoskrassón, 1896-tól a Debreceni Kollégium bölcsészeti karán a történelem tanára. 1900-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett Kolozsváron. 1896-tól 1914-ig a Kollégiumi Nagykönyvtár ig.-ja. 1914-től a debreceni tudományegy. hittudományi karának tanára, de 1921-ben nyugdíjazták baloldali magatartása miatt. 1897-től 1915-ig a Debreceni Protestáns Lap szerk.-je. – M. Szumer és Akkád… (Debrecen, 1897); A civilizáció bölcsője. A Nílus és Eufrátesz mellékeinek legrégibb története (Debrecen, 1900); Az 1848-iki március 15-ike… (Debrecen, 1901). – Irod. Zoványi Jenő Cikkei… 1940).