Kezdőlap

Fest Vilmos (Jaroszlav, 1815. aug. 11.Sopron, 1879. márc. 11.): mérnök, az MTA tagja (l. 1844, r. 1845). Tanulmányait Bécsben és a pesti Mérnöki Intézetben végezte, 1840-ben kapta oklevelét. 1834 körül az aldunai munkálatoknál, majd a Tisza-szabályozásnál dolgozott, s részt vett a Lánchíd építésében is. Ennek érdekében 1846-ban Angliában volt tanulmányúton. 1848-ban Széchenyi a Közlekedés- és Közmunkaügyi Min.-ba ig. mérnökké nevezte ki. 1850-től kassai kerületi mérnök, 1866-tól Budán m. kir. építési felügyelő, 1867-től pedig min. osztálytanácsos. Számos cikke és több önálló munkája jelent meg. – F. m. Az első- és másodrendű görbék (Buda, 1844); A közlekedési művek és vonalak (Bp., 1873). – Irod. Fodor Ferenc: A magyar vízimérnököknek… munkálatai és azok eredményei (Bp., 1957).