Kezdőlap

Fischer Dániel (Késmárk, 1695. nov. 9.Debrecen, 1746. szept. 18.): orvos. Tanulmányait 1718-ben fejezte be Wittenbergben. Késmárk városi orvosa, Szepes és Liptó vm. főorvosa volt. Késmárkon orvosképző isk.-t nyitott. Több gyógyszeres készítmény feltalálója; nagy híre külföldre is eljutott. Számos orvosi és természettudományi tanulmánya jelent meg. 1732-ben felhívást bocsátott közre egy m. természettudományi folyóirat és társ. alapítása érdekében. – M. Commentationes physicae de calore atmosphaerico… (Budissae, 1722); De terra medicinali Tokajiensi… (Vratislaviae, 1732); De remedio rusticano… (Erfordiae, é. n.). – Irod. Tarnay Andor: F. D. és az első hazai folyóirat terve (Magy. Könyvszle, 1956. 1. sz.).