Kezdőlap

Flórián Endre (Tolmács, 1910. ápr. 19.Bp., 1984. aug. 26.): meteorológus, a fizikai tudományok kandidátusa (1962). Középiskoláit a váci piarista gimn.-ban végezte, ahol Öveges József tanítványa volt. A bp.-i tudományegy.-en folytatta tanulmányait mennyiségtan-természettan szakon. Itt szerzett diplomát 1934-ben. Az Országos Meteorológiai Int.-nél (OMI) helyezkedett el mint észlelő, majd 1935-ben az Állástalan Diplomások Orsz. Bizottsága (ÁDOB) gyakornoka lett. 1938-42-ig az ógyallai obszervatóriumban a légköri elektromosság kutatásával foglalkozott. 1942-ben a Duna Repülőgyár meteorológusa lett, 1943-tól a Honvéd Légierők Repülő Időjelző Központjának polgári alkalmazottjaként a budaörsi repülőtéren dolgozott. 1945-ben ismét az Országos Meteorológiai Intézet alkalmazottja lett, s osztályvezető-h.-ként dolgozott a ferihegyi repülőtéren. 1950-ben megbízást kapott a Honvédelmi Min.-tól az ionoszféra mérések hazai bevezetésére. A saját tervezésű és készítésű műszerei segítségével 1953-ban kezdte meg a méréseket a pestlőrinci obszervatóriumban. 1954-ben megindította az Ionoszféra. Havi jelentések c. kiadványsorozatot. 1956-tól az OMI Légkörfizikai Oszt., majd az Ionoszféra Oszt. vezetője volt, 1970-ig, nyugdíjazásáig. Előadott a BME-n, az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) Meteorológiai és Geofizikai Tanszékén is. Elismert rádióamatőr volt, e szakterületen több kiadványa is megjelent, s ilyen irányú kutatásairól a Rádiótechnika 1984-es Évkönyvében számolt be. – Tagja volt az MTA Csillagászati Biz.-nak, a Magyar Meteorológia Társ.-nak. Vezető tervezője és kivitelezője volt a brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert ionoszféra-vizsgáló berendezésnek. Kutatásainak középpontjában az ionoszférikus távközlési előrejelzés és a napfolttevékenység mérésének problémái állottak. Mintegy félszáz szakcikke jelent meg e tárgykörben a hazai szakfolyóiratokban. Emellett nagyszámú ismeretterjesztő cikket publikált. – F. m. Hullámterjedés (Bp., 1956); Fénytan (Bp., 1959); Felsőionoszféra (MTA X. Oszt. Közl. 1970); A légköri elektromosság és az ionoszféra kutatásának története (Fejezetek a magyar meteorológia történetéből, Bp., 1970); A naptevékenység és az ionoszféra egyes rétegeinek ionsűrűsége (Réthly Antal emlékkönyv, Bp., 1975). – Irod. Csaplak Andor-Simon Antal: F. E. (Időjárás, 1984); Simon Antal: F. E. (Légkör, 1984. 4. sz.); F. E. (Rádiótechnika, 1984).