Kezdőlap

Fodor Géza (Szeged, 1927. máj. 6.Szeged, 1977. szept. 28.): matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1973). Egyetemi tanulmányait a szegedi tudományegy.-en végezte, matematika–fizika szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. Utána az egy. Matematikai Intézetének gyakornoka lett. Kandidátusi disszertációjának megvédése után tudományos munkatárs, később az MTA Matematikai Kutatóintézetének Szegeden működő matematikai logikai és alkalmazási osztályán dolgozott. 1959-től a JATE Bolyai Intézet docense, majd 1967-től egy.-i tanár és 1971-től a halmazelméleti és matematikai logikai tanszéket vezette. A szegedi egy.-nek rektorh.-e, tudományos rektorh.-e, majd rektora volt. A Bolyai János Matematikai Társulat elnökségi tagja. – Fő kutatási területe a halmazelmélet, s ezen belül a kéttagú relációk, a halmazideálok, valamint a transzfinit számokon értelmezett függvények elmélete. Több mint 40 dolgozata jelent meg m., német és angol nyelven. – F. m. A halmazleképzések szerkezete (Szeged, 1954); Generalization of a theorem of Alexandroff and Urysohn (Acta Mathematica, 1955); Über transfinite Funktionen I. II. III. (Acta Mathematica, 1960; 1961); A regresszív függvények elmélete és alkalmazása (Szeged, 1966); On a process concerning inaccessible cardinals. (I-III., Acta Mathematica, 1966-1967); Principal sequence and stacionary sets (Acta Mathematica, 1973). – Irod. Leindler László: F. G. (Magy. Tud., 1978. 4. sz.).