Kezdőlap

Fónyad Zoltán (Bp., 1932. szept. 1.Miskolc, 1978. aug. 29.): alkalmazott matematikus, mérnök. Oklevelét az ELTE-n szerezte (1954). A miskolci Nehézipari Műsz. Egy. (MNME) matematikai tansz.-én tanársegéd (1954–61), adjunktus (1961–76), 1975-től a számítástechnikai tanszék tanszékvezető h.-e. Közben a bp.-i műszaki egy.-en gépészmérnöki oklevelet is szerzett (1961), és elvégezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egy. általános tagozatát (1965). Egy. doktorátust tett a MNME-en (1972). Oktatási és kutatási szakterülete a numerikus módszerek elmélete és alkalmazása volt. Az MNME-en ő alakította ki e tárgykör anyagát. Az MNME mindhárom karán tartott előadásokat. – F. m. Matematika (I., Huszthy Lászlóval és Törő Bélával, egy. jegyzet, Bp., 1961); Lineáris egyenletrendszerek (Hosszú Miklóssal; A Matematika Tanítása, 1970. 2-8. sz.); Tevékenységek optimális ütemezése (egyetemi doktori értekezés, Miskolc, 1972); Egyismeretlenes egyenletek közelítő megoldása (Miskolc, 1975,); Függvények közelítése a legkisebb négyzetek elve alapján (Miskolc, 1977); Másodrendű lineáris differenciálegyenletek numerikus megoldása (Miskolc, 1977).