Kezdőlap

Forster Gyula, báró (Esztergom, 1846. dec. 21.Bp., 1932. júl. 18.): művészeti író, az MTA tagja (t. 1899, ig. 1904). A pesti egyen végzett jogi tanulmányokat. 1872-ben a vallás- és közoktatásügyi min.-ba nyert beosztást, ahol a képzőművészetekre, alapítványokra és műemlékekre vonatkozó ügyek vezetője lett. 1887–1911-ben a Magyar Földhitelintézet egyik ig.-ja. 1904-ben bárói rangot kapott és a főrendiház örökös tagja lett. Sokoldalú tevékenységet fejtett ki a tudomány és művészet érdekében. 1895-től a Műemlékek Orsz. Bizottságának elnökeként nagy része volt sok hazai műemlék helyreállításában és megmentésében. Szerk. a Magyarország Műemlékei (I–IV., Bp., 1905–06) c. művet. – F. m. A műemlékek védelme (Bp., 1906); Schulek Frigyes (Bp., 1925); A Magyar Tudományos Akadémia és a műemlékek védelme (Bp., 1928).