Kezdőlap

Földes István (Bp., 1908. okt. 12.Vác, 1977. máj. 26.): csillagász, a matematikai tudományok kandidátusa (1952). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, matematika–fizika–csillagászat szakon szerzett oklevelet 1932-ben. Zenei tanulmányokat is folytatott. 1934-től 1945-ig a Csillagvizsgáló Intézet gyakornoka, 1936–37-ben a Közoktatási Tanácsnál előadó. 1937–38-ban gimn.-i tanár, 1939-től a Magyar Nemzeti Bank tisztviselője. 1944-ben behívták katonának, de a front közeledtével megszökött. 1945 után főleg matematikával foglalkozott, Turán Pál irányításával számelméleti témából egyetemi doktorátust tett. 1949-től 1974-ig, nyugdíjazásáig az ELTE-n a csillagászati tanszék tanszékvezető docense volt. Itt elsősorban égi mechanikát adott elő és e tárgy egyetemi jegyzeteinek összeállításában is részt vett. A rádióban népszerű csillagászati előadásokat tartott. 10 nyelvet sajátított el, köztük a kínait. Számos szakfordítása jelent meg német, francia, orosz, kínai stb. nyelvekből. – F. m. Csillagászat (I-VII., Herczeg Tiborral, egy. jegyzet, Bp., 1954). – Irod. Marik Miklós: F. I. (Csillagászati Évkönyv, 1978).