Kezdőlap

Földes Péter (Bp., 1930. jan. 11.Bp., 1982. nov. 28.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1982). 1952-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a BME-n. Ezután a Leningrádi Technológiai Int.-ben Romanov professzor mellett képezte magát tovább mint aspiráns, a vegyipari műveletek tanszéken. 1955-ben ott védte meg kandidátusi disszertációját. Hazatérése után a BME vegyipari műveletek és gépek tanszékén helyezkedett el, mint adjunktus. 1969-ben egy.-i tanár. 1977-től tanszékvezetőként tevékenykedett. Egyetemi munkája mellett 1957-58-ig az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetében, a kísérleti atomreaktor kémiai osztályon, 1960-ban a Berentei Vegyiműveknél, 1964-65-ig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjasaként Münchenben, 1963-71-ig az MTA Automatizálási Kutató Int.-ben dolgozott. – Tudományos munkásságának középpontjában a desztillációs eljárások vizsgálata állt, de foglalkozott uránércextrakcióval, fluidágyas ioncserével, abszorpciós eljárásokkal, s a radioaktív szennyvizek bepárlásával. Jelentős, kísérletileg is ellenőrzött elméleti modellt dolgozott ki különböző szerkezetű desztilláló tornyok átviteli viselkedésének leírására. – F. m. Desztillálóberendezések (Gyökhegyi Lászlóval és Győri Józseffel, Bp., 1970); Rektifikálás (Fonyó Zsolttal, Bp., 1978); Energetische Analyse von Stoffübertragungsprozessen (társszerzőkkel, Leipzig, 1980). – Irod. F. P. (A Jövő Mérnöke, 1982. dec. 10.); Beck Mihály: F. P. (Magy. Tud., 1983. 3. sz.); Hajdú Hajnalka: P. F. (Per. Polytech. Chem. Eng., 1983. 3. sz.).