Kezdőlap

Földes Sándor (Temesvár, 1895. jan. 12.Bp., 1968. jún. 18.): újságíró, költő, szerkesztő. A bp.-i egy.-en négy féléven át filozófiát hallgatott, majd az eperjesi jogak.-án abszolvált. 1914-ben katonai szolgálatra vonult, egy évvel később hadifogságba került és 1918-ban tért haza. A bp.-i Vörösőrségnél teljesített katonai szolgálatot mint katonai tanácsadó, ezért emigrációba kellett vonulnia. Dolhán, Eperjesen, Komáromban, Pozsonyban élt. Komáromban a Munkáslapot szerk. 1920–24-ben. Írásai a szlovákiai m. újságokban, a prágai Magyar Újság hasábjain is megjelentek. Ács Pál néven A Tűz, a Géniusz, a Periszkóp, az Út, a Korunk c. kulturális folyóiratokban is publikált. A II. világháború alatt illegálisan Prágában és Pozsonyban tartózkodott. 1944-ben Terezinbe deportálták. A háború befejezése után tért vissza Bp.-re. 1948-tól a rádió aktuális osztályán dolgozott nyugdíjba vonulásáig. – F. m. Emberország (versek, Komárom, 1922); Tömeg (versek), Komárom, 1923); Én öltelek meg? (novellák, Komárom, 1926); Némák indulója (versek, Pozsony, 1935). – Irod. Fried István: F. S. lírája (Irodalmi Szemle, 1971).