Kezdőlap

Francia Kiss Mihály (Székesfehérvár, 1887Bp., 1957. aug. 13.): a fehérterrorista vérengzések egyik vezetője, földműves. Az I. világháborúban tiszthelyettes. A Tanácsköztársaság idején a Kecskemét környéki szentkirályi ellenforradalmi „fehérgárda” egyik szervezője (1919. ápr.), összekötő saját ellenforradalmi csoportja és a Szegeden szervezkedő Prónay-különítmény között. A Tanácsköztársaság bukása után Héjjas Iván hírhedt különítményének tagja (1919. nov.). A különítményesekre vonatkozó 1920-as közkegyelem miatt akkor bántódása nem esett. 1945 után álnéven élt. 1947-ben távollétében halálra ítélték. 1957. márc. 12-én letartóztatták, kötél általi halálra ítélték és kivégezték. – Irod. Karsai Elek – Pamlényi Ervin: A fehér terror (Bp., 1952).