Kezdőlap

Freud Géza (Bp., 1922. jan. 4.Ohio, USA, 1979. szept. 27.): matematikus, a matematika tudomány doktora (1957), Kossuth-díjas (1959). 1939-ben az Eötvös Társulatfizikai tanulóversenyén első díjat nyert, de ennek ellenére, származása miatt nem vették fel az egyetemre. 1943-45 között munkaszolgálatos volt. 1950-ben a BME-n B-tagozatos gépészmérnöki oklevelet szerzett. Ezt követően az ELTE TTK Fizikai Int. tanársegédje lett, majd aspiráns. 1951-ben részt vett az Elméleti fizikai feladatok c. tankönyv összeállításában. 1954-ben lett kandidátus, s hamarosan a fenti intézet differenciálegyenletek osztályának vezetője, mint tudományos főmunkatárs. Ekkor tüntette ki a Bolyai Társulat Grünwald-díjjal. 1959-ben Kossuth-díjat kapott a matematikai analízis elmélete és gyakorlati alkalmazása terén elért jelentős eredményeiért. 1976-tól az Ohio State University vendégprofesszora volt. – Elsősorban a matematikai analízis klasszikus területéhez tartozó interpolációelmélettel és az ortogonális polinomok elméletével foglalkozott, de eredményeket ért el a parciális differenciálegyenletek kutatása terén is. 131 cikke jelent meg. – F. m. A hidrodinamika matematikai módszerei (Bp., 1955); Parciális differenciálegyenletek (Bp., 1958); Orthogonale Polynome (Bp.-Berlin-Basel, 1969).