Kezdőlap

Friedrich Ferenc (Buda, 1816. márc. 19.Bp., 1895. febr. 7.): vívómester. Atyjánál, a Franciao.-ból bevándorolt Friedrich Frédéric Ferencnél, majd 11 éves korától párizsi, bécsi, londoni vívóisk.-ban tanult. Ezután atyja segéde, majd ennek visszavonulása után, 1848-ig a Nemzeti Vívó Intézet vívómestere volt. Az intézetben kezdettől fogva m. nyelven oktatott. 1848. okt.-ben Eötvös József közoktatásügyi min. kinevezte a pesti egy. vívómesterévé. Az abszolutizmus éveiben magánintézetben tanított, kocsmát, vendéglőt nyitott. A kiegyezés után újból az egy., majd 1882-től haláláig a kir. család vívómestere volt. – Irod. Siklóssy László: A magyar sport ezer éve (Bp., 1929); Földes Éva: Fejezetek a magyar sport történetéből (Bp., 1956).