Kezdőlap

Fuss Károly Adolf, Fusz (Nagyszeben, 1817. okt. 23.Szászújfalu, 1874. júl. 1.): rovartani kutató (entomológus), tanár, lelkész. Teológiát és természettudományokat Berlinben tanult. 1837-ben jött haza, bátyja ~ Mihály mellett tovább foglalkozott természettudományokkal, 1846-tól a Bruckenthal Könyvtárban dolgozott, egyidejűleg a nagyszebeni gimn. fizikatanára volt, 1866-ban lelkészi hivatalt vállalt Holcmányban, majd Nagyszebenben. Főként Erdély rovarvilágát tanulmányozta. Néhány barátjával 1849-ben megalapította a Siebenbürger Verein für Naturwissenschaften nagyszebeni tudományos társulatot, amelynek több éven át titkára, majd elnöke volt. Több egyesület tagja, számos szakfolyóirat munkatársa volt. – M. Die Käfer Siebenbürgens (Nagyszeben, 1857–58). – Irod. Term. tud. Társ. Évk. (1940).