Kezdőlap

Gabelhofer János Gyula (Johann Julius) (Freystadt, Ausztria, 1753Pest, 1794. febr. 7.): piarista pap, könyvtárigazgató. 1768-ban lépett be a rendbe. 1786-tól a pesti papnevelő intézet teológiatanára. 1788-ban II. József kinevezte a pesti egy. hittudományi karára professzornak. Éveken át bizalmas jelentésekben tájékoztatta az udvart a m. hazafiak és a haladó gondolkodásúak mozgolódásairól. Besúgó működése jutalmául II. Lipót 1790-ben kinevezte a pesti egy.-i könyvtár ig.-jának.