Kezdőlap

Gálszécsi István (16. sz.): tanító, prédikátor. Bécsben folytatott tanulmányai idején énekeskönyvet és kátét szerzett. 1526-ban Krakkóban tanult, majd 1529-ben (egyes adatok szerint) Kassán tanított. 1532-ben Wittenbergben járt. Hazatérte után a Zemplén vm.-i Gálszécsen a Perényi Péter alapította isk.-ban volt tanító. 1540 körül Gyulára ment prédikátornak. A Kegyes énekekrül és keresztény hitrül rövid könyvecske c. Krakkóban, 1536-ban megjelent, de csak néhány lapnyi töredékben fennmaradt kiadványa az első nyomtatott énekeskönyvünk s az első a hangjegyes nyomtatványok között is. A keresztyéni tudományról való rövid könyvecske (Krakkó, 1538) c. művének csak a címét ismerjük Bod Péter leírásából. – Irod. Péter Mihály: G. I. működésének első nyomai (Prot. Szle, 1913); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Cs. Tóth Kálmán: A XVI. sz. magyar dallamai (Bp., 1958).