Kezdőlap

Garai Miklós (?? 1386. júl. 25.): nádor, a ~ család későbbi hatalmának megalapozója, ~ Miklós (1366–1434) és ~ János apja. Pályája kezdetén mint macsói bán (1359–75) fokozatosan növelte hatalmát. Lázár szerb fejedelem leányát fiához adva feleségül, Lázárral szövetséget kötött. Mint a délvidék leghatalmasabb és leggazdagabb főura, az udvarba került, ahol Erzsébet királynéra (I. Lajos feleségére) gyakorolt befolyása egyre nőtt. 1375-ben nádor lett, s 1376–77-ben egyidejűleg pozsonyi ispán is volt. 1376-ban sikerült a Lackfiakat és Czudarokat eltávolítania. 1379-ben részt vett a velencei hadjáratban és az azt lezáró béketárgyalás követségében (1381). Lajos kir. halála után szinte teljhatalomra tett szert. Ennek Kis Károly vetett véget, akinek meggyilkolásában vezető szerepe volt. Újra uralomra jutott, ezúttal azonban Zsigmond fellépése távolította el. A délvidéki lázadás lecsendesítésére menő királynőt és Erzsébet királynét kísérte, amikor kocsijukat a lázadók Gara közelében megtámadták, a szívósan védekező ~t megölték, lefejezték és a fejét Kis Károly özvegyének küldték el. – Irod. Wertner Mór: A Garaiak (Századok, 1897. 10. sz.).