Kezdőlap

Garzó Tamásné, Bernáth Gabriella (Debrecen, 1927. ápr. 8.Bp., 1981. nov. 27.): kémikus, a kémiai tudományok doktora (posztumusz, 1982). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en 1949-ben vegyész oklevelet szerzett. 1949-61-ben a bp.-i tudományegy. általános és szervetlen kémiai tanszékének munkatársa. 1961-től az MTA Szervetlen Kémiai Kutatócsoportjának, 1975-től az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) Természettudományi Kara Szervetlen Kémiai Kutató Laboratóriumának tudományos főmunkatársa, majd csoportvezetője. 1969-től c. egy.-i docens. Elsősorban a gázkromatográfiás módszer fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozott a szilíciumorganikus és szervetlen kémia, valamint a biológiailag aktív vegyületek területén. 1976-tól részt vett az Orsz. Műszaki Fejlesztési Bizottság biológiailag aktív vegyületek kutatása programjában, elsősorban nukleotid-bázisok és nukleozidok gázkromatográfiás mérési módszereinek kidolgozásával. Közreműködött ipari feladatok megoldásában gázkromatográfiás analitikai módszerek kidolgozása segítségével. Elvégezte egyes gyógyszerek metabolízis és farmakokinetikai vizsgálatát. Az 1950-es években szerves szilícium vegyületek kémiájával foglalkozott, ezen belül metil-klórszilánok laboratóriumi rektifikálásával, majd ezek gázkromatográfiás elválasztásával kapcsolatos metodikai fejlesztéseket végzett. – F. m. Gázkromatográfia (egy.-i jegyzet, Bp., 1972); Biológiailag aktív anyagok gázkromatográfiás elemzése (szerk., Bp., 1974).