Kezdőlap

Genersich János (Késmárk, 1761. aug. 15.Bécs, 1825. máj. 18.): tanár, pedagógiai és történeti szerző. Tanulmányait Késmárkon, Debrecenben, Jénában végezte. 1788-tól a késmárki líceumban tanított, 1821-ben a bécsi protestáns teológiai intézethez az egyháztörténet és egyházi jog tanárának nevezték ki. Pedagógiai nézeteire a filantrópisták hatottak. Történelmi írásaiban mérsékelten bírálta a Habsburg kormányzatot és a nemesi rendi politikát. Számos tankönyvet írt. – F. m. Über die jetzige Verfassung der prot. Schulanstalten in Ungarn (Wien, 1803). – Irod. Szelényi Ödön: G. J. (Közlemények Szepes vármegye múltjából, 1914.)